OFICJALNY DYSTRYBUTOR

POMAGAMY!!!

PODARUJ 1% PODATKU    NATALIA WRONA     JAKUB BOSAK 
 

 

 

 

 
 
PNF (Prioprioceptywne Torowanie Nerwowo-Mięśniowe) - metoda PNF bazuje przede wszystkim na prawidłowościach fizjologii rozwoju ruchowego człowieka. Proponowana terapia jest całkowicie bezbolesna i funkcjonalna tzn. zgodna z potrzebami ruchowymi zgłaszanymi przez Pacjenta.
 
PNF polega na torowaniu nowego ruchu lub przesterowaniu „niezdrowych” nawyków ruchowych. W terapii tej odnajdujemy i przywracamy utracone funkcje poprzez techniki i wzorce uczące ruchu koordynacji, stabilizacji, techniki rozluźniające i przeciwbólowe. Ruchy stosowane w terapii są zgodne z naturalną pracą mięśni i stawów. Każdy ruch odbywa się trójpłaszczyznowo co wymuszą zaangażowanie do pracy maksymalnej ilości włókien mięśniowych. Wielokrotnie powtarzany ruch może spowodować utworzenie nowego wzorca ruchowego czyli przywrócić utraconą funkcję w danym obszarze ciała. Praca z Pacjentem jest prowadzona indywidualnie. Umożliwia to wykorzystanie pełnych rezerw tkwiących w organizmie, a tym samym motywuje Pacjenta do dalszego działania. Ważnym elementem w pracy z Pacjentem jest opór manualny wykonywany przez terapeutę. Ręce przykładane są w ściśle określonych miejscach tak aby wywołać zaplanowany efekt ruchowy. Stwarza to możliwość budowania napięcia mięśniowego ale także rozluźnienia mięśni i przywrócenie im funkcji. PNF to cały wachlarz ćwiczeń i działań obejmujących pracę na macie, naukę chodu, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia mięśni mimicznych oraz pracę nad innymi funkcjami, które zostały utracone w wyniku np. udaru czy wypadku. Podejmowane leczenie obejmuje zatem wszechstronną stymulację układu nerwowego ( zmianę nawyków ruchowych, poprawę czucia własnego ciała, poprawę koordynacji i równowagi) mięśniowego i kostnego.
 
Korzyści z pracy metodą PNF:
  • Pozytywne nastawienie do pacjenta i jego problemów.
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa terapii.
  • Metoda przyjazna dla pacjenta – bezbolesna praca, wykorzystująca silne odcinki ciała i umiejętności chorego.
  • Wysoki poziom edukacji pacjenta.
  • Duża efektywność prowadzonej terapii.
 
Metoda PNF z powodzeniem jest stosowana w:
  • neurologii (udary mózgu, stwardnienie rozsiane, urazy czaszkowo-mózgowe, choroba Parkinsona, terapia neurorozwojowa),
  • ortopedii,
  • wadach postawy.
  • chorobach nerwowo-mięśniowych.                                                       

        PROMOCJE!!!

 

 

       ZAMÓW JUŻ TERAZ 
        
       BON UPOMINKOWY